Menu

 

Chrzty w Parafii

 

    TRANSMISJA  z SANKTUARIUM

 

 

dołącz na fb

        Dołącz do nas na fb

Na nie lepiej uważaj! Auta z najgorszymi wynikami w testach na 100 tys. km

 

Sanktuarium w YOU TUBE

Znalezione obrazy dla zapytania ikona you tube

KSM TARNOWIEC

 

 

Jesteśmy też na Facebooku (kliknij ikonki)    

                 

 

        MamaNieJestSama.pl

 Portal internetowy dla mam,

 które znalazły się   

 w trudnej sytuacji życiowej 

 i  osób, które  chcą  im  pomóc

PRASA KATOLICKA

Media Katolickie

Administrator strony

              Kontakt

            

tarnowiec@parafia.info.pl

telefon: 602 424 410

               PAN JEZUS ZAPOWIEDZIAŁ WYWYŻSZENIE POLSKI           
Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: - Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli ­Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.   (Dz 1732)

Relikwie Świętej Siostry Faustyny

13 luty - Przekazania Relikwii Świętej Faustyny dla tarnowieckiej parafii.

Każdy kto poznał Świętą Faustynę, kto zna treść Orędzia Bożego Miłosierdzia, którą ona wciąż przekazuje światu, ten ma świadomość jak wielkie wydarzenie przychodzi nam przeżywać. W tym miejscu, słowa podziękowania za podjęte staranie o relikwie Świętej Faustyny należą się naszym duszpasterzom, szczególnie księdzu proboszczowi. Po kilku miesiącach oczekiwania, nadszedł 13.02. 2014 r. dzień wyznaczony przez Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Delegacja 10 osób z parafii, w tym ks. kustosz Jerzy Uchman i ks. Paweł Białek, oraz dwóch ministrantów udaje się na tę niecodzienną urozystość. Pierwsze kroki kierujemy do Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II. To jemu świat zawdzięcza rozwój kultu Bożego Miłosierdzia, beatyfikację i kanonizację Świętej Faustyny. Oboje zaś, tak Święta Faustyna jak i Jan Paweł II , Apostołowie Bożego Miłosierdzia, prowadzą nas do Jezusa. Z uwagą i zainteresowaniem zwiedzamy wystawę pt ,, Kim Jest Człowiek z Całunu? " . Tutaj pan Krzysztof przekazuje nam bezcenną wiedzę o Całunie Turyńskim, wspaniale zilustrowaną zdjęciami i rekwizytami, pośród których, centralne miejsce zajmuje posąg oddający autentyczną sylwetkę Pana Jezusa, wykonany na podstawie Całunu. Oglądamy więc zmaterializowane ślady Męki Pańskiej, dowód miłości Boga do człowieka. Na godz. 11 udajemy się do Kaplicy Klasztoru ZMBM. Z ołtarza głównego delikatna postać Matki Bożej Miłosierdzia zaprasza łagodnym spojrzeniem, z bocznego ołtarza miłosierne wejrzenie Jezusa mówi, nie lekaj się, ufaj tylko... Mała biała trumienka - główny relikwiarz Świętej Faustyny u Jego stóp. Obok Obrazu Miłosierdzia, jej postać, ze wzrokiem utkwionym w Zbaiwcielu. Taka własnie jest Święta Faustyna : cała dla Niego, bez reszty. Wtem przy ołtarzu stają nasi kapłani, rozpoczyna się Msza Święta. Z bijącym sercem ukradkiem spoglądamy na złoty relikwiarz, który właśnie przed białą trumienką ustawiła Siostra M. Ignacja Bazan. . To tam jest ta cząstka, kosteczka Świętej, którą zabierzemy do naszego Sanktuarium. Będzie z nami . Ona, Szafarka Bożego Miłosierdzia, ta, której Jezus nie odmówi niczego. Po Komunii Świętej i dziękczynieniu, staje się to, na co oczekujemy. Siostra wygłasza dla nas konferencję, zaczynając od słów Pana Jezusa skierowanych do Świętej Fauustyny : ,,Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca."(Dz. 1588) ,,Pisz o moim miłosierdziu, mów o moim miłosiedziu" (Dz.1448) ,,Będziesz przebiegać świat cały i będziesz sprowadzać ludzi do żródła mojego miłosierdzia. Jest to twoja misja w tym i w przyszłym życiu. " Kochani - zwróciła się do nas siostra Ignacja - Siostra Faustyna odpowiadając na zaproszenie, które w waszym imieniu skierował do naszego Zgromadzenia ksiądz proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, przychodzi do was po to, aby was wprowadzić w głąb tajemnicy miłosiernej miłości Boga.Abyście odpowiadali na tę Miłosierną Miłość Boga, którą Bóg najpełniej okazał nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W tym miłosiernym Zbawicielu, który dzisiaj w znaku Obrazu ,,Jezu Ufam Tobie" przemierza cały świat, boso, szukając człowieka." Wskazując na narzędzie czerpania ze zdroju Bożego Miłosierdzia, jakim jest nasza ufność Bogu, na tęsknotę Stwórcy do stworzenia, siostra dodawała nam odwagi, do włączenia się w posłannictwo Świętej Faustyny. Usłyszeliśmy też o świdectwach doznanych łask za przyczyną Świętej Faustyny, o cudach Miłosienego Zbawiciela, o których zaświadczyli tutaj ludzie ze wszystkich stron świata. Wota składane przez wiernych już nie mieszczą się w przygotowanych gablotach.A Święta wciąż fascynuje cały swiat. ,,Kochani, wpatrujcie się nie tylko w nią, ale z nią w postać Jezusa Miłosiernego. Z nią, odpowiadajcie Jezusowi : Jezu, ufam Tobie. Ufam w każdej chwili, w każdej sytucji, także wtedy, kiedy cierpienie, kiedy trudno >Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze < I kochani, życzę, abyście się coraz bardziej otwierali na te niezwykłe dary, które Pan Jezus przekazał nam przez siostrę Faustynę. Właśnie tymi darami jest: -Obraz Pana Jezusa Miłosiernego, z którym Pan Jezus związał łaskę wiecznego zbawienia. - Święto Miłosierdzia, które obchodzimy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, do którego mamy przygotować się przez dziewięciodniową nowennę od Wielkiego Piątku, modląc się koronką do Miłosierdzia Bożego - Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, poprzez którą Panu Jezusowi podoba się dać wszystko, co jest zgodne z Jego wolą - Godzina Miłosierdzia - u was, Godzinę Miłosierdzia przypominają kuranty - trzecia po południu - czcimywówczas moment śmierci Pana Jezusa na krzyżu- Pan Jezus codziennie wzywa nas, abyśmy byli z Nim w tym momencie, gdy Ofiara Krzyżowa osiągnęła swój szczyt." Usłyszeliśmy również o bogactwie jakie zawarła Siostra Faustyna na kartach swojego Dzienniczka. Sam moment przekazania Relikwii Świętej Faustyny, które także w naszym imieniu i dla nas wszystkich, na kolanach przyjął ksiądz proboszcz, nastąpił właśnie pod Obrazem Miłosierdzia Bożego. Ocieraliśmy łzy wzruszenia w kącikach oczu. Na zakończenie zostaliśmy pobłogosławieni relikwiami. Po Eucharystii uczestniczyliśmy w modlitwie Anioł Pański z Siostrami Zgromadzenia. Do Tarnowca, przyjechała z nami niezwykła, nowa Parafianka (jak określiła siostra Ignacja Bazan), Święta Faustyna, Święta Polka najbardziej czczona i znana na całym świecie. Niech zajmie godne miejsce w naszych sercach. Tutaj, w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, ufność i zawierzenie, to dla nas zadanie specjalne. Niech Siostra Faustyna uczy nas tego na codzień. Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosiedzia - módl się za nami! zdjęcia z uroczystości >>>

Powrót

       

 

   Święty Józef, Święta Faustyna i Polska.

           

 19 marca br , w dniu Świętego Józefa,  Siostra Faustyna - w Relikwiach Świętych - została uroczyście wprowadzona do tarnowieckiej świątyni. Od tej pory, będzie  z nami modlić się , adorować Pana Jezusa i Najświetszą Maryję Pann


ę. Wierzymy, że będzie wstawiać się za nami u tronu Bożego Miłosierdzia. Święty Józef obiecał św. Siostrze Faustynie pomoc w dziele głoszenia orędzia Miłosierdzia, które jej zlecił Jezus. Niech więc i nam dopomaga w szerzeniu tego świętego kultu i w wytrwałej modlitwie o dobre losy naszej Ojczyzny. Przed Mszą Świętą , przypomnielśmy sobie życiorys Świętej Siostry Faustyny, następnie w słowach litanii popłynęły modlitewne wezwania. Relikwie Świętej uczczone przez przedstawicieli poszczególnych stanów, w otoczeniu sióstr róży różańcowej jej imienia -  zostały procesyjnie wniesione przed ołtarz, pośród świec i śpiewu pieśni ku czci naszej nowej świętej parafianki. W tej wyjątkowej atmosferze, rozpoczęła się kolejna Masza Święta za Ojczyznę, której przewodniczył ks. kustosz Jerzy Uchman. Współkoncelebrowali -emerytowany ks. Aleksander Radoń i wikariusz ks. Nikodem Rybczyk. W patriotycznym kazaniu, ksiądz proboszcz Jerzy Uchman zwrócił uwagę na patriotyzm Świętej Faustyny, na jej wielkie modlitewne zaangażowanie w sprawy Ojczyzny.- ŚW. FAUSTYNA MODLIŁA SIĘ ZA POLSKĘ. + Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna.(Dz 1038)    - W innym miejscu Dzienniczka czytamy  -  Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ­ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć Swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz; - Nie ma dnia, w którym bym Się nie modliła za ciebie.(Dz 1188)  W kazaniu także ks. kustosz wykazał róznice między wizją Polski według bł. Jana Pawła II - opartej na wartościach chrześcijańskich, a Polską obecnie rządzących. Mottem były słowa Zygmunta Krasińskiego - Niczym Sybir – niczym knutyI cielesnych tortur król!Lecz narodu duch otruty –To dopiero bólów ból! W czasie przygotowań do kanonizacji Ojca Świętego, jesteśmy wręcz zobowiązani do realizacji jego wskazań, dotyczących wierności wartościom chrześcijańskim w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Na arenie państwowej i międzynarodowej. W duchu rozmodlenia, po zakończeniu Eucharystii, nastąpiło ucałowanie Relkwii przez zgromadzonych, w tym czasie śpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modlitwa za Ojczyznę jest obecna w codziennych nabożeństwach, zwłaszcza w piątki przed wieczorową Mszą Świętą, gdy stała grupa parafian modli się o  Boże Miłosierdzie dla Ojczyzny. Zapraszamy do współudziału wszystkich, pragnących dobrej przyszłości dla siebie, dla  dzieci  i wnuków.  - Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: - Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli ­Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.(Dz 1732)

Święta Faustyna, Święty Józef i Polska.

Powrót

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY

 Bądź pozdrowiona, Święta Faustyno

Ref.Bądź pozdrowiona święta Faustyno/wzorem nam jesteś świętości/wspieraj nas wspieraj swoją przyczyną/u tronu Boga miłości/1.Jezus ciebie wybrał jako swe narzędzie/byś głosiła wszystkim Jego miłosierdzie.

2. On cię wspierał łaską, tyś jak małe dziecię
ufność w Nim złożyła, tak jak nikt na świecie.

Bądź pozdrowiona...

3. Wierna Jego woli, nie myśląc o sobie,
życiem wyśpiewałaś „Jezu, ufam Tobie!”

Bądź pozdrowiona...


 Inwokacja ku czci świętej Faustyny

Świeta Faustyno/Apostołko Bożego Miłosierdzia/módl się za nami.

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
22 lipca 2024

(204. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Marii Magdaleny

 

 

 

 

 

 

 

Synod w Diecezji Rzeszowskiej

Diecezja Rzeszowska

 

 

 

eKAI

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Krucjata  Różańcowa za Ojczyznę

--------------> czytaj

 

Szkaplerz Św. Michała Archanioła

Szkaplerz Św Michała Archanioła

     

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
22562602

GMINA TARNOWIEC

Statystyki

stat4u