Menu

 

    TRANSMISJA NA ŻYWO

 

Sanktuarium online w YT >

 

Chrzty w Parafii

 

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest 

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 

dołącz na fb

      dołącz do nas na facebooku

 

Znalezione obrazy dla zapytania ikona you tube

KSM TARNOWIEC

 

 

Jesteśmy też na Facebooku (kliknij ikonki)    

                 

PRASA KATOLICKA

Administrator strony

              Kontakt

            

tarnowiec@parafia.info.pl

telefon: 602 424 410

Statystyki

stat4u

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6213398

GMINA TARNOWIEC

Mali Kolędnicy u Żłóbka

Tarnowiec - 25 - 01 - 2015r - Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Uczestnicy - Julia Lorenc,Julia Syzdek, Mateusz Gumienny, Martyna Olbrot, Magdalena Olbrot, Gabriela Lepucka, Maja Leśniak, Marysia Tomasik, Martyna Głowaka, Julia Pawłowska, Olga Tomasik, Filip Gieula, Tomasz Wietecha, Adrianna Gumienna, Aleksandra Styszok, Julia Ochała.

Powrót

Kolędnicy z WSD w Tarnowcu

17. 01. 2015r

Powrót

Święcenia Kapłańskie O.Tomasza Podrazika

10 stycznia 2015 r .Uroczystość pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęła się o godzinie 11 przy współudziale Ojców Białych, Ojców Duchownych WSD Rzeszów i kleryków, księży diecezjalnych, wielu zaproszonych gości i parafian. Podczas święceń kapłańskich biskup przyzywa mocy Ducha Świętego, aby spoczęła na kandydacie do święceń. Wyciska ona na tym człowieku nieusuwalną pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze. Jako współpracownik swojego biskupa kapłan będzie głosić słowo Boże, sprawować sakramenty, a przede wszystkim celebrować świętą Eucharystię.(KKK 1562-1568) Obrzęd rozpoczął się po odczytaniu Ewangelii Świętej. Wówczas, diakon został imiennie wezwany przed ołtarz do święceń, na co donośnie odpowiedział : Jestem. Następnie, odpowiadając na pytania biskupa, Ojciec Wiceprowincjał Prowincji Europejskiej Ojców Białych Misjonarzy Afryki Francis Barnes , zadeklarował, że diakon jest odpowiednio przygotowany i gotowy do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. W homilii, ksiądz biskup zaznaczył wagę wydarzenia, wspominając między innymi słowa Jana Pawła II : "Tutaj wszystko się zaczęło..." Kiedyś, do tej świątyni rodzice przynieśli syna do Chrztu Świętego, tutaj dorastał, przyjął Pierwszą Komunię Świętą, otrzymał Bierzmowanie i tutaj staje przed ołtarzem aby zostać kapłanem, Ojcem Białym, Misjonarzem Afryki, aby stąd udać się do pracy na niewie Pańskiej w Tanzanii. Po homilii , diakon złożył przyrzeczenia wiernego wypełniania zobowiązań wypływających z przyjmowanych święceń. Ostatnie przyrzeczenie deklaruje cześć i posłuszeństwo biskupowi i jego następcom i połączone jest z gestem włożenia złożonych dłoni w dłonie udzielającego święceń. Kandydat na kapłana w geście leżenia krzyżem przed ołtarzem Pańskim, poleca się i polecany jest Bogu w Litanii do Wszystkich Świętych śpiewanej przez obecnych uczestników liturgii. Na zakończenie litanii, biskup błagał o dar Ducha Świętego, Jego błogosławieństwo i moc łaski kapłaństwa dla diakona Tomasza. Po litanii nastąpił obrzęd włożenia rąk na głowę wyświęcanego - najpierw przez ks. biskupa, następnie przez wszystkich kapłanów według starszeństwa. Kolejnym punktem była modlitwa konsekracyjna, której istotne słowa dla tych święceń brzmią następująco: "Prosimy, Cię, Ojcze wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu, odnów w ich sercach Ducha świętości, niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów". Po tej modlitwie, kustosz sanktuarium nałożył na nowo wyświęconego prezbitera ornat - szatę, w której ojciec Tomasz celebrował Najświętszą Ofiarę. Przed tym jednak, nastąpiło jeszcze namaszczenie dłoni nowego kapłana olejem Krzyżma św. dla podkreślenia szczególnego związku z Chrystusem i udziału w Jego wiecznym kapłaństwie.Wręczenie nowemu prezbiterowi chleba na palenie i wina w kielichu - potrzebnych do sprawowania Mszy św. - ten gest wskazuje na funkcję przewodniczenia w sprawowaniu Eucharystii oraz na obowiązek naśladowania Chrystusa Ukrzyżowanego, który za całą ludzkość złożył siebie w ofierze. Przed przystąpieniem do celebrowania pierwszej w życiu Eucharystii pocałunek pokoju kończy święcenia prezbiteratu i jest postrzegany jako pieczęć potwierdzająca przyjęcie przez biskupa nowego współpracownika i wprowadzenie go w posługiwanie Kościołowi - tak lokalnemu, Polskiemu jak i temu w Afryce. Dopiero wtedy, ojciec Tomasz mógł włączyć się do sprawowania Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. biskupa z około 30 innymi obecnymi prezbiterami. Komentatorem przebiegu liturgii i obrzędu święceń był Brat Mateusz, także przygotowujący się do kapłaństwa i pracy misyjnej w Zgromadzeniu Ojców Białych Misjonarzy Afryki.

Powrót

10. 01. 2015

Powrót

Msza Święta Prymicyjna 11.01. 2015 r

11. 01. 2015. Niedziela. Dzień Prymicji. Po błogosławieństwie rodziców , ojciec Tomasz, w towarzystwie najbliższych i współbraci - otoczony wieńcem prymicyjnym niesionym przez młodsze koleżanki - zmierza do kościoła. Tutaj po raz pierwszy będzie w pełni celebrował Mszę Świętą. Barwny korowód z kapelą na czele przechodzi przez Tarnowiec. Także po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć pełny strój zakonny Misjonarzy Afryki. Neoprezbiter zatrzymuje się w przedsionku kościoła.Powitany przez Proboszcza Ks. Jerzego Uchmana i zaproszony do Stołu Pańskiego, włącza się procesję eucharystyczną udając się przed Ołtarz.

Powrót

Homilię okolicznościową wygłosił O. Antoni Markowski M Afr- ojciec duchowny Tomasza. Zwracając się do uczestników zgromadzenia eucharystycznego mówca ukazał wpływ mocy Ducha Świętego na życie ludzkie, oraz wielkie znaczenie Sakramentów Świętych, Postawił przy tym kilka istotnych pytań pod rozwagę słuchaczy - o nasze wewnętrzne odniesienie do życia sakramentalnego, o naszą więź z Kościołem świętym. Jego przesłanie dla młodziezy brzmiało : Nie lekajcie się otwierać waszego serca na obecność Ducha Świętego, na Jego moc.,, Nie lękajcie się ofiarować waszego życia dla innych jako siostry i bracia w Chrystusie. Niech wasze czyny i wasze słowa staną się najbardziej wartościową częścią ich zycia." Zwracając się do ojca Tomasza w 2 językach, życzył mu, aby Bóg go prowadził i realizował w jego życiu ideał Dobrego Pasterza. Modlitwa wiernych kierowana była ku Bogu w wielu językach. - Za Kościół Święty - w języku Burundi modlił się O. Bogusław Żero - Za neoprezbitera - w języku Swahili - Siostra Biała Cecylia Bachalska Msola - Za rodziców i krewnych neoprezitera - j. Polski - modlił się Hubert - O nowe powołania - j. Angielski - modlił się O. Francis Barnes - Za zmarłych z rodziny O. Tomasza w j. Ciebenga modlił się O. Franiszek Szczurek - O pokój na świecie - w j. Francuskim O. Herman Cornelissen - Za nas - Brat Mateusz Muzyczna oprawa liturgii została przygotowana przez młodzież z grup duszpasterskch pod kierunkem państwa Dominiki i Huberta Puacz z Lublina. W nawiązaniu do pracy misyjnej prymicjanta, wyraźnie zaznaczono akcenty kulury afrykańskiej, tak w wystroju świątyni iak i w śpiewie.Należy tu wspomneć wkład pracy O. Marcina Zaguły w przygotowania do uroczystości. Oryginalnym elementem była procesja z darami, zmierzająca przed ołtarz w stosownym układzie tanecznym i odpowiednio dobranych strojach. Wyjątkowa Msza Święta w wyjątkowej oprawie i wyjątkowym nastroju.Po udzielonej komunnii świętej Ojcowie Biali i obecna Siostra Biała Cecylia, przed obrazem Królowej Afryki, jako dziękczynienie odspiewali hymn zgromadzenia - Sancta Maria. Ze słowami podziękowań Prymicjant zwrócił się kolejno do wszystkich, od których uczył się wiary: babciom, rodzicom, nauczycielom ze szkół i z seminariów, ks. proboszczowi za wspaniałą animację wspólnoty parafialnej, a Pani Tarnowieckiej, Matce Zawierzenia za opiekę na różnych drogach misyjnego życia. Na koniec - a może na dobry początek nowego etapu - przyszła pora na Prymicyjne Błogosławieństwo. Warto wiedzieć - wiąże się ono z możliwością uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach 1. stan łaski uświęcającej 2. przyjęcie Komunii Świętej 3. Modlitwa za Ojca świętego Pierwszymi przyjmującymi ten dar zawsze są rodzice i chrzestni neoprezbitera. Dla każdego z nich odmawiana jest specjalna modlitwa. Następnie dar błogosławieństwa przez nałożenie rąk przyjmują zgomadzeni kapłani, klerycy, ministranci i wszyscy obecni.

Powrót

Dalsza część uroczystości przebiegała już przy innym stole w innym miejscu, niemniej radośnie i uroczyście. Warto dodać, że z tarnowieckiej parafii pochodzą także : pracujący w Ghanie o. Bogusław Berek SVD – Misjonarz Słowa Bożego (Księża Werbiści) oraz Ks. Jan Radoń, pracujący na Kamczatce. Ojciec Tomasz wyjedzie do pracy misyjnej w Tanzanii w czerwcu br.

Powrót

Kolędnicy w Umieszczu

6. 01. 2015 r

Powrót

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Część 3 - Chleb czy Ciało Pana Jezusa.

Pierwsza Komunia święta

 Jak się spowiadać?

 

Oto materiały, które mogą pomóc w bezpośrednim przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej:
1. Jak to będzie? – wprowadzenie ks. Proboszcza
https://www.youtube.com/watch?v=vdt_yiryb8M
2. Przebieg Mszy świętej – krok po kroku w 7 krótkich odcinkach przygotowanych przez Mały Przewodnik Katolicki:
• Przygotowanie: https://www.youtube.com/watch?v=zlqm_cs85H8&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2
• Obrzędy wstępne cz. I: https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=2
• Obrzędy wstępne cz. II: https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=2
• Liturgia Słowa:    https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=4
• Przygotowanie :darów: https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=5

• Liturgia eucharystyczna: https://www.youtube.com/watch?v=dtEw-sqsYrE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=6
• Obrzędy Komunii i zakończenia : https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=7
W najblizszym czasie pojawią się kolejne filmiki. Dobrego przygotowania.
Zachęcamy według roztropności i własnego rozeznania, aby przychodzić z dziećmi na nabożeństwa majowe i czerwcowe oraz na Mszę świętą, a po niej rozmawiać z nimi o tym jak ją przeżywają, co zapamiętali z czytań.

Dzisiaj jest

sobota,
06 czerwca 2020

(158. dzień roku)

Święta

Sobota, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Norberta, biskupa

 

 

       Spotkanie z Biblią -

          Ks. Proboszcz

 

 

 

 

 

S z l a k  M a r  y j n y

wirtualny spacer po sanktuarium

Diecezja Rzeszowska

 

 

eKAI

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Krucjata  Różańcowa za Ojczyznę

--------------> czytaj

 

 

Szkaplerz Św. Michała Archanioła

Szkaplerz Św Michała Archanioła