Menu

 

    TRANSMISJA NA ŻYWO

 

Sanktuarium online w YT >

 

Chrzty w Parafii

 

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest 

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 

dołącz na fb

      dołącz do nas na facebooku

 

Znalezione obrazy dla zapytania ikona you tube

KSM TARNOWIEC

 

 

Jesteśmy też na Facebooku (kliknij ikonki)    

                 

PRASA KATOLICKA

Administrator strony

              Kontakt

            

tarnowiec@parafia.info.pl

telefon: 602 424 410

Statystyki

stat4u

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6213271

GMINA TARNOWIEC

NIEDZIELA WIELKANOCNA - REZUREKCJA

Powrót

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

Powrót

WIELKA SOBOTA - ŚWIĘCENIE POKARMÓW

Powrót

WIELKI PIĄTEK

Grób Pański w Tarnowcu - Symbolika ZIARNO - rzucone w ziemię obumiera, wydaje plon obfity, staje się pokarmem - chlebem, będzie ziarnem na kolejny zasięw, ziarno pozostawione w spichrzu - w worku zostaje tylko samo.. DRZEWO - złamane - to symbol przemijania, umierania - jeżeli nie obumrze nie będzie drewnem. Krzyż - drewno - z którego jest wykonany - kiedyś było żywym drzewem - obumarło i żyje jako nieśmiertelny znak naszego Zbawienia... ZIEMIA - czarna, żyzna, uprawiona, życiodajna, płodna, konieczna aby ziarno w nią rzucone wydało plon... KWIATY - to życie, radość, to zapowiedź obfitego plonu SKAŁY {KAMIENIE) - to trwałość, spoistość, to wieczność, ale skała to też dobry fundament - uprawiona skalista ziemia staje się glebą żyzną, ze skały wypływa woda... TŁO -kolor biały - symbol czystości, niewinności, to kolor szat mieszkańców Nieba, tych, którzy opłukali się we Krwi Baranka - kolor szary - barwa ziemi, barwa gleby, którą uprawiamy, symbol naszej pracy, naszego trudu, wysiłku, potu, to nasza codzienność - która jest konieczna aby ziarno rzucone w glebę wydało plon... OBFITY PLON - znak Zmartwychwstania.

Powrót

WIELKI CZWARTEK

Powrót

NIEDZIELA PALMOWA 2013

Powrót

,,Pamęć, Prawda, Sprawiedliwość"

Marsz Pamięci i Obrony Tv TRWAM

- Fragmenty kazania  wygłoszonego w Kolegiacie Jasielskiej przez ks. kanonika Jerzego Uchmana, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia  w Tarnowcu - dznia 2. 03. 2013r - 

 

       

 

(...)  Zgromadziliśmy się dzisiaj, żeby współnie podziękować Bogu za Jego obecność w naszej ludzkiej historii. Jest potrzeba, aby od czasu do czasu przypomnieć sobie fakty, w których widoczna była  Boża interwencja i Jego pomoc. 

 

"Kto nie szanuje ani nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku  teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości "  - W jednym ze swoich przemówień taką zasadę  sformułował  bohater nipodległości, Marszałek Józef Pułsudski. Niech ta zasada, tak głęboko polska i tak głęboko dzisiejsza, będzie wyrazem naszego czułego szcunku i serdecznej czci dla naszej trudnej przeszłości.

 

       W dniu dzisiejszym w sposób szczególny łączy nas modlitwa w imię pamięci i sprawiedliwości . Te dwa pojęcia są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek, społeczności i narodu, dla istnienia zdrowej demokracji.

 

W powojennej Polsce żołnierze Wojska Polskiego skupieni byli w organizacjach niepodległościowych, m.in w AK. Wspólnie z partyzantami i ludnością cywilną działali w tzw. podziemiu przeciwko tworzącej się w Polsce razem ze Związkiem Sowieckim władzy ludowej. 

Wobec ogromnej liczby oficerów i innych żołnierzy Wojska Polskiego władze komunistyczne dopuściły się okrutnych zbrodni. Przed wykonaniem wyroku żołnierze byli brutalnie przesłuchiwani.Wielu z nich było poddawanych ciężkim torturom. Przesłuchania te były nadzorowane przez sowiecki NKWD. Jakby był mało tego, że oddali życie za Ojczyznę, to  nie wiadomo nawet, gdzie są pochowani. Najczęściej pochowano ich w nieoznakowanych miejscach; bo jak powiedział ks. abp Sławoj Leszek Głódź ,, Komuniści obawiali się, że miejsca pochówku staną sie miejscami kultu dla Polaków." 

 

Prawdziwą katownią dla żołnierzy był rzeszowski zamek.W jego piwnicach przetrzymywano, przesłuchiwano i wykonywano wyroki śmierci. Jednym z takich miejsc kaźni była również Turza, gdzie w pobliskich lasach zabito około 300 więźniów, tzw ,,wrogów socjalizmu". Dzisiaj trwają ekshumacje żołnierzy, min. na Łączce na Powązkach. Sprawcy zaś tych okrutnych zbrodni: sędziowie, śledczy, prokuratorzy - nie ponieśli kary za swoje czyny i dożyli spokojnej starości.

 

Wielu tych żołnierzy docenił dopiero śp. Prezydent Lech Kaczyński. Generał August Potrzeba wspólnego wysiłku Fieldorf i pułkownik Łukasz Ciepliński zostli odznaczeni przez niego Orderem orła Białego. Natomiast w lutym 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca  Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Ze względu  na tych bohaterów, którzy zginęli, mamy obowiązek zabiegać o naszą Ojczyznę. 

Potrzeba wspól

 nego wysiłku , daru z siebie, potrzeba sprawiedliwości i miłości społecznej. Kiedy wspominamy tych, którzy cierpieli, oddali swoje życie - byśmy mogli żyć godniej, to nie możemy obojętnie przejść obok otaczającej nas rzeczywistości. Nie możemy  zadowolić się bylejakością, nie możemy nie walczyć z wadami narodowymi. Nasi poprzednicy walczyli o Polskę wolną, niepodległą, o Polskę silną wiarą i wartościami. Aby taka nasza Ojczyzna była, potrzeba przebudzenia wielu jej rodaków. Skoro dzisiaj przybyliście  tutaj, to znaczy, że rozumiecie, iż wytycznymi dla każdego Polaka powinny być: Bóg, Honor, Ojczyzna Tylko prawda jest warunkiem rozwoju zdrowej demokracji. Na kłamstwie nie możemy opierać przyszłości państwa. Dzisiaj przyszliście aby dać świadectwo prawdzie, aby walczyć o  sprawiedliwość, aby nie dopuścić do rozpanoszenia się kłamstwa.. Módlmy się dzisiaj aby sprawiedliwości stało się zadość, aby  Tv TRWAM otrzymała miejsce na multipleksie. Dziś zapomniano o solidarności narodowej i o równości. Odmawia się Katolikom obecności  na szeroko rozumianym multipleksie. (...)

 

Żyjemy w Polsce, poczuwamy się  Polakami i mamy całkowite prawo do tego, abyśmy oglądali programy takiej stacji telewizyjnej, która odpowiada  naszym normom etycznym i przekonaniom. Prosimy, aby nie traktowano nas jako ludzi drugiej kategorii Czy decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  nie lekceważą  nas jako obywateli, czy nie traktują nas jak ludzi drugiej kategorii? Czy decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie lekceważą nas jako obywateli, czy nie traktują nas z pogardą? Kto olądał transmisje z różnych komisjii sejmowych , na których omawiano problemy Tv TRWAM, to w czasie każdej z nich mógł zauważyć, że z zachowania  niektórych przewodniczących zionęło pogardą . Czy tak ma wyglądać szeroko reklamowana miłość i tolerancja? A nam wmawia się, że mówimy językiem nienawiści. Czy aby na pewno? Nie dajmy się okłamywac i zmanipulować. Prośmy Ducha Świętego o jasność i czujność w każdej sytuacji. Dzisiaj mówienie prawdy jest nazywane mową nienawiści. My Katolicy nie możemy kłamać. Chrystus przyszedł na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Tylko dlatego, że mówił prawdę, znienawidzono Go i ukrzyżowano. Przecież był Bogiem i największą miłością. Życie swe oddał za nas na krzyżu.  Trzeba powiedzieć jasno:  PRAWDA JEST DZISIAJ DLA WIELU NIE WYGODNA,  wręcz denerwuje ich. Dlatego też taka ogromna fala ośmieszeń i krytyki jest kierowana przeciw Kościołowi, przeciw Tv TRWAM . Bardzo jest przykre i smutne to, że w dużej mierze ośmieszanie to wypływa z wielu stacji telewizyjnych, radiowych oraz prasy. Dziennikarze, którzy powinni służyć narodowi i przekazywać mu rzetelne informacje: wyśmiewają i drwią z wiary, Matki Bozej, Kościoła, kapłanów, wartości moralnych, patriotyzmu, Ojczyzny, symboli chrześcijańskich i narodowych. 

 

Obudź się uśpiony narodzie, odrzuć to co złe, szatańskie i niemoralne. Nie wybieraj tego co gorszy! Sięgnij po prasę katolicką, słuchaj i oglądaj katolickie media. Wsłuchajmy się w  słowa  bł. Ojca Świętego Jana Pawła II , który 9 czerwca 1979 roku w Krakowie wołał : ,, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię ,,Polska" , raz jeszcze przjęli z wiarą , nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy".

Wypełniajmy testament naszego umiłowanego Rodaka, nie zawiedźmy Go. Nie kojarzmy papieża tylko z kremówkami. na tym poprzestać, to za mało. Prośmy Maryję, której Ojciec Święty bezgranicznie zaufał, aby pomogła nam wrócić do Boga i  Jego przykazań. Tylko odnowa moralna narodu pozwoli na odrodzenie uciemiężonej Ojczyzny. Przecież Ojczyzna to świętość, brońmy jej. Jesteśmy to winni tym, którzy cierpieli i oddali za ną życie.

Kto dzisiaj rządzi Polską? Polacy? A może to tylko ci, którzy dobrze nauczyli się języka polskiego? A może to tylko ci, którzy zmienili nazwisko na polskie? Oni nie kochają swojej Ojczyzny . Dla nich Ojczyzna jest tam gdzie jest pieniądz. Im nie zależy na Ojczyźnie. Oni kochają swoją  Ojczyznę ja macochę. Oni już nie pójdą się bić za Ojczyznę. Oni są kosmopolitami, którzy dla pieniędzy są gotowi sprzedać Ojczyznę, sumienie, swoje dobre imię i godność, a nawet szczęście rodzinne. Czy oni, jak Lech Kaczyński, bronią polskich interesów? - interesów Polskiego Narodu ? Wg Ruchu palikota - polska powinna się jak najszybciej rozpłynąć w stukturach europejskich, trzeba jak najszybciej zlikwidować państwo narodowe. 

Prowadząc rozważania dotycące środków masowego przekazu nie sposób nie wspomnieć , że ich najistotniejszym zadaniem jest podawanie prawdziwej informacji - nie obciętej i zniekształconej. Tylko informacja prawdziwa , niezmanipulowana  - służy dobru i budowaniu ładu społecznego opartego na miłości. Przykładem na to, jakie zmanipulowane informacje sa przekazywane pzez nasze media jest to, że już kilkanascie minut po katastrofie w  Smoleńsku -  informowano nas, że katastrofa ta wydarzyła się na skutek błędu pilotów. Nawet nikt nie prowadził w tej sprawie dochodzenia a już wydano osąd i niepotwierdzone żadnymi dowodami w tej sprawie podano do publicznej wiadomości . Gdzie jest tutaj etyka dziennikaska?

Wśród zarzutów Tv TRWAM często mówi się, że jest upolityczniona. Jest to wielkie nieporozumienie. W Tv TRWAM jak i w Radiu Maryja poruszane są tematy ważne dla naszej Ojczyzny  i życia ludzi w niej mieszkających. Sprawy dotyczące Ojczyzny, przestrzeganie przed zagrożeniami, problemy w służbie zdrowia, szkolnictwie, zatrudnieniu i inwestycjach, wyjazdy tysięcy naszych rodaków za chlebem poza granice Polski. Problemy te niepokoją ludzi, dlatego są omawiane. Nie można tylko dlatego zabronić nam wypowiadać się o sprawach społecznych, bo jesteśmy Chrześcijanami. Dla Chrześcijanina Polska jest jego Ojczyzną, dlatego ma prawo rozmawiać o problemach jej dotyczących. Jeżeli pewnej grupie ludzi chce się zabronić swobodnego wypowiadania tego, co uznaje  za ważne dla swojego życia, i pożyteczne dla życia publicznego - to taką postawę należy nazwać totalitaryzmem. To, że jesteśmy Chrześcijanai, nie oznacza, że mamy wyłączyć się z życia społecznego.

Następnym zarzutem kierowanym pod adresem  Tv TRWAM jest to, że utożsamia się z określoną partią polityczną. Kościół jak i Tv TRWAM troszczy się o każdego człowieka,  nikogo nie potępia. Nie może jednak przestać głosić Słowa Bożego , choć wydaje się ono dla kogoś niewygodne. Kościół ma głosić Słowo Boże i według niego oceniać  rzeczywistość, nie zajmować się tym , czy Słowo Boże  według oceny ludzkiej ma wymiar polityczny, czy nie .  Zasadne jest również, że nie może popierać kogoś, kto mówi, że jest Katolikiem a czynami i słowem krytykuje lub nie uznaje przykazan Bożych - a nawet  otwarcie wypowiada się przeciwko Dekalogowi.  Przykazania Boże dał nam Bóg i żadna ludzka władza nie może ich nigdy zmieniać.

 Dlatego zarzuty o nienowoczesności i braku elastyczności w Kościele są bezpodstawne. 

Na koniec naszego rozważania zastanówmy sie nad tym, dlaczego  Tv TRWAM przeszkadza tym, którzy mówią, że są ludźmi wierzącymi. Należałoby również zapytać, czy ci, którzy często bezczelnie ośmieszają Tv TRWAM , oglądali jej programy chociaż przez chwilę? Zadziwiające jest to, że na marszach obrony Tv TRWAM biorą udzial ludzie niewierzący, a Chrześcijanie są przeciwnikami katolickiej stacji telewizyjnej. W Roku Wiary odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie, czy krytyka i ośmiesznie Tv TRWAM  nie ma podłoża w zaniku wiary w życiu tych ludzi. Mówią oni, że są Katolikami: idą czasem do kościoła, święcą pokarmy w Wielką Sobotę, ubierają choinkę, stawiają szopkę, ale czy żyją Słowem Bożym i przykazaniami, czy tylko pozostało w nich z wiary jedynie jakieś przyzwyczajenie i tradycja? Problemem tutaj nie jest to , że Tv Trwam jest zła, tylko w tych ludziach wiary praktycznie nie już ma . Z zewnątrz wydaje się nam nie raz, że mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi ale gdy rozpocznie się z nimi rozmowę, to okazuje się, że do wiary, Kościoła, Bożych  przykazań zawsze mają jakieś  ,,ale".

Aby człowiek przyjął Bożą naukę, musi uznać swoją grzeszność i prosić Boga o łaskę wiary. Wiarę trzeba pielęgnować  poprzez : udział w Eucharystii, korzystanie z Sakramentów świętych, czytanie książek i prasy katolickiej, korzystanie z katolickich mediów. Jeżeli od  tego odstąpimy, stajemy się wtedy podatni na działanie szatana.  Rosyjski Święty prawosławny mówił już w XVII wieku, że szatan wymyśli kwadratowe pudełko, przez które będzie  do  ludzi mówił.  W Apokalipsie Św Jana  czytamy: ,, I dano bestii obraz aby z niego mówiła". Dzisiejsze pudełko - telepudło - telawizor mówi nam non stop - i diabeł działa skutecznie....Nawet nie wiemy kiedy stajemy się oziębłmi katolikami. Nie lekceważmy tego, bo przecież sam Pan Jezus pytał, czy przy powtórnym przyjściu na ziemię zastanie jeszcze w nas wiarę?. 

Dużą rolę w rozwoju duchowym człowieka odgrywają katolickie media. Dlatego też dzisiaj przyszliśmy tutaj , aby ich bronić. Człowiek ma prawo do wyboru, Skoro więc w naszym  kraju jest już telewizja cyfrowa, to tym samym powinna być ona ogólnie dostepna, dla każdego obywatela. Wśród programów, ktre tam będą, nie może zabraknąć Tv TRWAM. Polska jest naszą Ojczyzną, przyczyniamy się do jej rozwoju, płacimy podatki, dlatego otrzymanie koncesji przez Tv TRWAM nie jest żadnym przywilejem, tylko jest to zwykła normalność i sprawiedliwość, która powinna być zachowana w zdrowym demokratycznym państwie. 

Niektórzy chcą siać zamęt w Kościele i mówią, że Tv TRWAM  jest telewizją O. Rydzyka i twierdzą, że nie potrzene jest dla niej miejsce na multipleksie. Nieprawda - jest ona telewizją katolicką, dla której o przyznanie koncesji upominał się również Episkopat Polski. Mówienie innych stwierdzeń ma na celu sianie niezgody w Kościele. 

Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu  za to, że mimo różnych trudności, orędzie ewangeliczne może docierać do Polaków dzięki posłudze Tv TRWAM i Radia Maryja. Prośmy również Boga, aby te media mogły dalej stać na straży wolności, prawdy oraz służyć Kościołowi i człowiekowi.  Amen.

 

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Część 3 - Chleb czy Ciało Pana Jezusa.

Pierwsza Komunia święta

 Jak się spowiadać?

 

Oto materiały, które mogą pomóc w bezpośrednim przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej:
1. Jak to będzie? – wprowadzenie ks. Proboszcza
https://www.youtube.com/watch?v=vdt_yiryb8M
2. Przebieg Mszy świętej – krok po kroku w 7 krótkich odcinkach przygotowanych przez Mały Przewodnik Katolicki:
• Przygotowanie: https://www.youtube.com/watch?v=zlqm_cs85H8&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2
• Obrzędy wstępne cz. I: https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=2
• Obrzędy wstępne cz. II: https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=2
• Liturgia Słowa:    https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=4
• Przygotowanie :darów: https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=5

• Liturgia eucharystyczna: https://www.youtube.com/watch?v=dtEw-sqsYrE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=6
• Obrzędy Komunii i zakończenia : https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE&list=PL_CpGvRKrIyDPmKhZIaxFbe4BiXkTovp2&index=7
W najblizszym czasie pojawią się kolejne filmiki. Dobrego przygotowania.
Zachęcamy według roztropności i własnego rozeznania, aby przychodzić z dziećmi na nabożeństwa majowe i czerwcowe oraz na Mszę świętą, a po niej rozmawiać z nimi o tym jak ją przeżywają, co zapamiętali z czytań.

Dzisiaj jest

sobota,
06 czerwca 2020

(158. dzień roku)

Święta

Sobota, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Norberta, biskupa

 

 

       Spotkanie z Biblią -

          Ks. Proboszcz

 

 

 

 

 

S z l a k  M a r  y j n y

wirtualny spacer po sanktuarium

Diecezja Rzeszowska

 

 

eKAI

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Krucjata  Różańcowa za Ojczyznę

--------------> czytaj

 

 

Szkaplerz Św. Michała Archanioła

Szkaplerz Św Michała Archanioła